Kada jednom sve nestane


Kada jednom sve nestane
kada prestanu kiše
kada ne bude ni tebe ni mene
tada je jedino ostalo da se za život diše.

Kada prestanem disati
da bi na životu bila
kada ne bude imao ko da mi kaže
moja jedina .........moja mila.

Tada ću znati da sam imala nešto
što niko do sada nije
da sam imala tebe
moje najmilije.